• header5.jpg
  • header6.jpg
  • header7.jpg
  • header4.jpg
  • header2.jpg
  • header1.jpg
  • header3.jpg

Datum 22.07.2022
Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny „FVE DEPOT PRAGUE“ je financován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu, Národní plán obnovy, aktivita Výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Cílem projektu je vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny o velikosti 40,5kWp bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu společnosti DEPOT PRAGUE s.r.o.. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.